Вітаємо на Web-форумі

Шановні колеги!

    Основний принцип діяльності освітніх систем розвинених країн – це залучення громадянина до навчання, яке триває постійно, все життя. Розвиток неперервного навчання став одним із соціальних наслідків процесу глобалізації та інформатизації. Освіта більше не може обмежуватися кількома роками чи навіть десятиліттями на початку життя людини, оскільки безперервне оновлення інформації вимагає постійного самовдосконалення та навчання для досягнення життєвого успіху. Освіта сьогодні перебудовується – це не процес передачі знань, це скоріше навчання вчитися і розуміти проблему, самостійно шукати шляхи її вирішення, це відкритий процес, що відбувається не тільки в стінах спеціально призначених для цього закладів і не тільки під керівництвом викладачів-професіоналів, а всюди і під впливом всіх осіб, що володіють певним досвідом і прагнуть передати його іншим. Зміст, форми й методи навчання нині стають предметом обговорення та результатом спільної діяльності тих, хто навчається і тих, хто навчає.


В межах форуму пропонуємо обговорити проблеми:
1. Чи потрібні зміни у системі післядипломної освіти?
2. Які Ви бачите зміни?
3. Які теми модулів (лекцій, тренінгів) Вас зацікавили б для вивчення на майбутніх курсах Донецького облІППО?
4. Чи готові Ви та педагоги Вашого міста (району) до...